“เอสซีจี” ลงทุนแสนล้านทรานส์ฟอร์ม ธุรกิจ

“เอสซีจี” ลงทุนแสนล้านทรานส์ฟอร์ม ธุรกิจ “โกกรีน-อีวี-การแพทย์-หุ่นยนต์”

 

ธุรกิจ

 

เปิดบทใหม่ “เอสซีจี” ปรับสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมโซลูชั่น ตอบโจทย์ใหม่เมกะเทรนด์โลก ด้านพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า สุขภาพและการแพทย์ สมาร์ทลิฟวิ่ง หุ่นยนต์อัจฉริยะ พร้อมลุยเป้าการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เร่งเดินหน้าลงทุนทั่วโลก ด้วยงบลงทุน 1 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี

ช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจต้องเผชิญเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ทั้งการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อเทรนด์โลกและความต้องการของตลาดรวมทั้งการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นถัดไป

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG กล่าวว่า สถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับธุรกิจทำให้ SCG มุ่งพัฒนานวัตกรรมโซลูชันแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ประกอบไปด้วย โซลูชันด้านพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า สุขภาพและการแพทย์ สมาร์ตโลจิสติกส์ สมาร์ตลิฟวิ่ง หุ่นยนต์อัจฉริยะและนวัตกรรมสีเขียว

“ธุรกิจด้านนวัตกรรมโซลูชันเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและเชื่อว่าจะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับบริษัท โดยเอสซีจีได้วางแผนขยายโครงการลงทุนทั่วโลก และใช้กองทุน Deep Tech Fund เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายการเติบโตในอาเซียนรวมถึงศึกษาการลงทุนใหม่ในอินเดีย ด้วยงบลงทุน 100,000 ล้านบาท ในระยะ 5 ปีข้างหน้า”

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าทุกโซลูชันที่เอสซีจีพัฒนาขึ้น จะช่วยให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างประหยัด ปลอดภัย สะดวก และยังส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นถัดไปตามแนวทาง ESG 4 Plus โดยบทต่อไปสำหรับเอสซีจีจะมุ่งส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ รวมทั้งเป้าหมายความยั่งยืน